Epilations

 

 

 

EPILATIONS   **          
 
½  jambes                                                                                     18 €
½  jambes + maillot  /  ½ jambes + aisselles                                24 €
½  jambes + maillot + aisselles                                                     32 €
½  jambes + maillot intégral + aisselles                                        41 €
Jambes complètes                                                                        23 €
Jambes complètes + maillot  /  Jambes complètes + aisselles     29 €
Jambes complètes  + maillot + aisselles                                       37 €
Jambes complètes  + maillot intégral + aisselles                          45 €
Aisselles  /  Maillot                                                                         12 €
Maillot semi intégral                                                                       17 €
Maillot intégral                                                                                21 €
SIF                                                                                                   6 €
Bras                                                                                                11 €
Lèvre supérieure                                                                              7 €
Lèvre supérieure + menton                                                            11 €
Sourcils                                                                                           9 €
 
EPILATIONS  HOMMES **     
   
Aisselles                                                                                        12 €
Bras                                                                                               16 €
Dos / Torse                                                                                    23 €
Epaule                                                                                           15 €
Jambes complètes                                                                        22 €
Sourcils                                                                                          10 €